Định nghĩa và tính chất tiếp tuyến và dây cung ở đường tròn

Video bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em toàn bộ kiến thức cần nhớ bài Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau trong chương trình Toán học 9. Cùng với đó, cô sẽ giải chi tiết các ví dụ minh họa bằng phương pháp nhanh nhất. Theo dõi bài học cùng cô để học tốt hơn nhé!

Bạn đang tìm hiểu thông tin về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? Tất cả định nghĩa và tính chất của đường tiếp tuyến và dây cung sẽ tiến hành chúng tôi chúng tôi gửi đến những bạn đọc nội dung bài viết ở đây.

 

Định nghĩa và tính chất tiếp tuyến và dây cung

Một số thuật ngữ đường tròn về tiếp tuyến, dây cung ở đường tròn

Dây cung (gọi tắt là dây): Là đoạn thẳng có 2 đầu mút nằm trên đường tròn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Công Thức, Cách Tính Diện Tích Hình Tam Giác Vuông, Cân, Thường, Đều

Tiếp tuyến: đường thẳng xúc tiếp với đường tròn tại một điểm duy nhất.

Đường kính: đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) có 2 đầu mút nằm trên đường tròn và là dây cung đi qua tâm, hoặc khoảng tầm cách dài nhất giữa 2 điểm trên đường tròn. Đường kính là dây cung dài nhất của đường tròn và bằng đường kính.

Nửa đường kính: là đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) nối tâm với một điểm bất kì trên đường tròn và bằng một nửa đường kính.

Tính chất của tiếp tuyến

 • Đường thẳng vuông góc với nửa đường kính tại đầu mút của nửa đường kính nằm trên đường tròn là một đường tiếp tuyến với đường tròn.
 • Đường thẳng vuông góc với tiếp tuyến tại điểm xúc tiếp với đường tròn thì đi qua tâm.
 • Từ một điểm nằm ngoài đường tròn luôn vẽ được hai tiếp tuyến với đường tròn.
 • Nếu hai tiếp tuyến tại A và B với đường tròn tâm O cắt nhau tại Phường thì góc {displaystyle {widehat {BOA}}} và góc {displaystyle {widehat {BPA}}} bù nhau.
 • Nếu AD xúc tiếp với đường tròn tại A và AQ một dây cung của đường tròn, thì {displaystyle {widehat {DAQ}}={frac {overset {frown }{AQ}}{2}}}.

Tính chất của dây cung

 1. Dây cung cách đều tâm khi và chỉ khi chúng dài bằng nhau.
  Đường trung trực của dây cung đi qua tâm đường tròn. Do tính duy nhất của đường trung trực, ta có những mệnh đề tương đương sau:
 2. Đường vuông góc hạ từ tâm xuống dây cung chia đôi dây cung đó.
 3. Đoạn thẳng nối tâm và trung điểm dây cung thì vuông góc với dây cung.
 4. Đường kính là dây cung dài nhất trong đường tròn
 5. Nếu giao điểm hai dây cung cắt nhau chia một dây thành hai đoạn a và b, chia dây cung kia thành c và d, thì ab = cd (gọi là phương tích của điểm đó).
 6. Nếu giao điểm hai dây cung cắt nhau chia một dây thành hai đoạn a và b, chia dây cung kia thành m và n, thì a2 + b2 + mét vuông + n2 = d2 (với d là đường kính).
 7. Tổng bình phương chiều dài 2 dây cung vuông góc tại một điểm cố định không đổi và bằng 8r2 – 4p2 (với r là nửa đường kính đường tròn, p là khoảng tầm cách từ tâm đường tròn đến giao điểm đó).
 8. Khoảng tầm cách từ một điểm trên đường tròn đến một dây cung nhân với đường kính bằng tích của khoảng tầm cách điểm đó đến 2 đầu mút của dây cung.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cách Test và bảng mã lỗi diều hòa DAIKIN chuẩn nhất

Với những thông tin phía bên trên về dây cung và tia tiếp tuyến mong sẽ giúp được những bạn đang tìm hiểu về nó nhé.

You May Also Like

About the Author: Dola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tắt QC [X]