[ Định Luật Bảo Toàn Nguyên Tố là gì ? ] Cách thức giải bài toán hóa

Bạn học hóa sẽ nghe biết định luật bảo toàn nguyên tốt là gì ? Để giải được những bài toán hóa tất cả chúng ta cần phải viết được phương trình hóa học và ứng dụng định luật bảo toàn nguyên tố để giải những bài tập là điều bắt buộc.

 

Định luật bảo toàn nguyên tố là gi ? Xem để nắm rõ hơn.

dinh luat bao toan nguyen to

Định nghĩa định luật bảo toàn nguyên tố là : Các nguyên tố trong các hợp chất luôn luôn được bảo toàn không mất đi mà chuyển từ hợp chất tham gia sang sản phẩm của nó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chuyên BH điều hòa tại Time City giá rẻ – Chuyên Nghiệp

Trong các phản ứng hóa học thông thường, các nguyên tố luôn luôn được bảo toàn như vậy có nghĩa: “Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố X bất kỳ trước và sau phản ứng luôn bằng nhau”.

Ví dụ:
Bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ: CH4+ 2O2 tạo thành CO2+ 2H2O

Bài tập 1: Cho nO2=0,2 nH2O là 0,1 hỏi nCO2 = a ?

Bảo toàn nguyên tố oxi ta có:

0,22( 2 nguyên tố oxi trong O2)= 0,11( 1 nguyên tố oxi trong nước)+a*2( số nguyên tố oxi trong CO2)

=> Suy ra a=0,3

Cách thức bảo toàn nguyên tố và các ví dụ thực tế.

phuong phap va cach giai bai tap hoa theo dinh luat bao toan nguyen to

Cách thức bảo toàn nguyên tố có thể ứng dụng cho hồ hết các dạng bài tập, nhất là các dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xẩy ra nhiều biến đổi phức tạp. Về sau là một số dạng bài tập điển hình.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   2 Cách In 2 Mặt Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 Tiện lợi Dàng

VD1. Từ nhiều chất ban sơ tạo thành một sản phẩm.

Từ dữ kiện đề bài →→ số mol của nguyên tố XX trong các chất  đầu →→ tổng số mol trong sản phẩm tạo thành →→ số mol sản phẩm.

– Hỗn hợp kim khí và oxit kim khí →→ hiđroxit kim khí →→ oxit

– AlAl và Al2O3Al2O3 + các oxit sắt hỗn hợp rắn →→ hyđroxit →Al2O3+Fe2O3→Al2O3+Fe2O3

⇒⇒ nAl2O3(cuối)nAl2O3(cuối) = nAl2nAl2 + nAl2O3(đầu)nAl2O3(đầu); nFe2O3(cuối)nFe2O3(cuối) =  ∑nFe(đầu)2

VD2 Biết X là axit cacbonxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon.

Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X to thêm số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2O2, thu được 26,88 lít khí CO2CO2và 19,8 gam H2OH2O. Biết thể tích các chất đo ở tham gia tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợn trên là :

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tính chất và công thức hóa học của rượu, Etanol là gì ? Xem để biết

A. 11,411,4 gam   B. 19,019,0 gam   C. 9,09,0 gam   D. 17,717,7 gam

giai bai tap vd2 dinh luat bao toan nguyen to
giai bai tap vd2 dinh luat bao toan nguyen to 2

VD3: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm một ancol và một axit đơn chức có cùng số nguyên tố cacbon cần dùng 0,45 mol O2O2, thu được 0,4 mol CO2CO2 và 0,5 mol H2OH2O. Phần trăm khối lượng của axit trong hỗn hợp trên là:

A. 46,5%  B. 32%  C. 50%%       D. 49,18%

giai vd 3

Với định nghĩa và các bài tập ví dụ về định luật bảo toàn nguyên tố phía trên, chúng tôi mong sẽ giúp ích được những bạn có thêm chút tri thức để trang bị khi đi học và ngày một học giỏi môn hóa học nhé.

You May Also Like

About the Author: Dola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *