Chú Đại Bi 5 Biến (Tiếng Việt) chữ to rất dễ đọc, rất dễ nghe.

Mỗi Biến là một màu sắc khác nhau tạo sự hưng phấn nhờ đó việc trì tụng trở nên tinh tấn, tránh sự đơn điệu dễ gây mệt mỏi. Thượng tọa Thích Trí Thoát trì tụng Chú Đại Bi.
https://www.youtube.com/watch?v=fc9gesDxQLM

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn đồng đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Lời bài chú đại bi 5 biến

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Ngắn Gọn Hợp Pháp (Mới Nhất Năm 2021)

Xem và nghe Video đọc chú đại bi 5 có chữ to rất dễ đọc theo.

Thượng Tọa Thích Trí Thoát tụng. Clip được thiết kế đặc biệt quan trọng cho điện thoại cảm ứng smartphone chạy trên nền đen ( không hao pin ) , chữ lớn màu cam đỏ nổi trội nên người mắt kém cũng rất dễ dàng đọc mà không nhất thiết phải đeo kiếng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Xem Tuổi Xông Đất Đầu Năm 2020 cho mọi người năm phát tài phát lộc

Những lợi ích khi tụng chú đại bi bạn phải biết.

Mấy năm nay con vẫn luôn tụng mỗi lần 7-10 biến, con thấy cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, mọi chuyện giống như có ai đó giúp đỡ để tất cả đều thành công tốt đẹp. Nam mô a di đà phật.

Đây là câu phản hồi của những bạn trên mạng nói về lợi ích khi tụng chú đại bi khi chúng ta tụng mỗi ngày trong thời kì ngơi nghỉ.

Ai cũng vậy trong cuộc sống khi chúng ta gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, công tác hàng ngày thì việc bạn đọc những bài chú đại bi là điều sẽ làm cho bạn nhẹ lòng hơn, khiến cho bạn có nhiều nghĩ suy tốt hơn, đúng đắn hơn.

84 câu chú rất dễ đọc trong chú đại bi.

 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô yết đế thước bát ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa
  10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
  11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  12.Nam mô na ra cẩn trì
  13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
  14.Tát bà a tha đậu du bằng
  15.A thệ dựng
  16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
  17.Na ma bà dà
  18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
  19.Án. A bà lô hê
  20.Lô ca đế
  21.Ca ra đế
  22.Di hê rị
  23.Ma ha bồ đề tát đỏa
  24.Tát bà tát bà
  25.Ma ra ma ra
  26.Ma hê ma hê rị đà dựng
  27.Cu lô cu lô yết mông
  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  29.Ma ha phạt xà da đế
  30.Đà ra đà ra
  31.Địa rị ni
  32.Thất Phật ra da
  33.Giá ra giá ra
  34.Mạ mạ phạt ma ra
  35.Mục đế lệ
  36.Y hê di hê
  37.Thất na thất na
  38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
  39.Phạt sa phạt sâm
  40.Phật ra xá da
  41.Hô lô hô lô ma ra
  42.Hô lô hô lô hê rị
  43.Ta ra ta ra
  44.Tất rị tất rị
  45.Tô rô tô rô
  46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
  47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
  48.Di đế rị dạ
  49.Na ra cẩn trì
  50.Địa rị sắc ni na
  51.Ba dạ ma na
  52.Ta bà ha
  53.Tất đà dạ
  54.Ta bà ha
  55.Ma ha tất đà dạ
  56.Ta bà ha
  57.Tất đà du nghệ
  58.Thất bàn ra dạ
  59.Ta bà ha
  60.Na ra cẩn trì
  61.Ta bà ha
  62.Ma ra na ra
  63.Ta bà ha
  64.Tất ra tăng a mục khê da
  65.Ta bà ha
  66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67.Ta bà ha
  68.Giả kiết ra a tất đà dạ
  69.Ta bà ha
  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  71.Ta bà ha
  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73.Ta bà ha
  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  75.Ta bà ha
  76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77.Nam mô a rị da
  78.Bà lô kiết đế
  79.Thước bàn ra dạ
  80.Ta bà ha
  81.Án. Tất điện đô
  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  84.Ta bà ha.

Mọi thắc mắc các bạn phản hồi phía bên dưới để mọi người cùng xem và hiểu hết nghĩa của chú đại bi nhé.

You May Also Like

About the Author: Dola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *