Công thức hóa học lớp 8, lớp 9 từ cơ bản đến nâng cao dễ hiểu nhất

Công thức hóa học là một trong những bài học quan trọng trong chương trình học Hóa học 8. Trong video bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em nắm chắc kiến thức bài học. Bên cạnh đó cô sẽ giải chi tiết các một số ví dụ minh họa. Các em chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé!

Công thức hóa học là : Công thức được dùng làm biểu thị thông tin về các nguyên tố có của hợp chất hóa học hoặc đơn chất hóa học. Ngoại giả, nó còn được dùng làm diễn tả phản ứng hóa học xẩy ra thế nào.

 • Công thức tính nồng độ mol có ví dụ minh họa
 • Công thức tính hiệu suất
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Xem tuổi xông đất cho tuổi (Canh Thân) 1980 năm 2020 mang lại tài lộc

Công thức hóa học cơ bản đến nâng cao

1.Công thức tính số mol (n)

 • Theo khối lượng: n= m/M (m là khối lượng, M là phân tử khối)
 • Theo thể tích ( chất khí ở đktc): n= v/22,4 (v là thể tích khí)
 • n=PV/RT, trong đó: P. là áp suất (atm), V là thể tích khí (lít), R là hằng số= 0,082, T là độ Kenvil =273 + độ C.
 • Công thức tính số mol theo nồng độ mol(M): n=CM.V, trong đó: V là thể tích( lít), CM là nồng độ mol (M).
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Máy giặt Toshiba báo E5 là lỗi gì ? Cách khắc phục nhanh

2. Công thức tính nồng độ dung dịch

 • Nồng độ mol/lít(CM): CM=n/V, trong đó n là số mol chất tan trong dung dịch (mol), V là thể tích dung dịch( lít).
 • Nồng độ phần trăm(C%): C%=mct.100/mdd (%)

3. Công thức liên quan đến khối lượng tăng, giảm

 • mbìnhtăng= mCO2 + mH2O ( = khối lượng chất phản ứng)
 • mddgiảm= mkếttủa – (mCO2 + mH2O)
 • mddtăng= (mCO2 + mH2O) – mkếttủa
 • Trường hợp không có H2O phản ứng thì: mCO2= mkếttủa – mddgiảm.

4. Công thức tìm số trieste, thể tích rượu thuần chất

 • n^2.(n+1)/2, trong đó: n là số hỗn hợp n axit béo.
 • Vnguyênchất= độrrượu.100/Vddrượu.

5. Công thức tính thành phần phần trăm hỗn hợp (mhh= A+B+C..)

 • Phần trăm về khối lượng(%m): %A=mA.100/mhỗnhợp
 • Phần trăm về số mol = phần trăm theo thể tích(%nA): %A=nA.100/nhỗnhợp
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Địa chỉ Sửa Nồi Cơm Điện Cuckoo Uy Tín và Chuyên Nghiệp nhất cho bạn

6. Công thức khối lượng riêng(D)

 • D= mdungdịch(g)/Vdungdịch(ml) (g/ml)

7. Công thức liện hệ C%, CM , khối lượng riêng D

 • C%= CM.M/10.D .

8. Định luật bảo toàn khối lượng: A + B -> C + D + E(khí)

 • mA + mB = mC + mD + mE

9. Bài toán tìm CTĐGN liên quan đến thành phần phần trăm(CxHyOzNt)

 • x:y:z:t = nC:nH:nO:nN = %C/12 : %H/1 : %O/16 : %N/14.
  Tài liệu sư tầm
 • Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

10. Rõ ràng và cụ thể công thức hóa học lớp 8 và lớp 9

cong thuc hoa hoc

 

Thông qua nội dung bài viết này chúng tôi mong sẽ giúp được những bạn có thêm tri thức về bộ môn hóa học cũng như tri thức cề các dọng công thức hóa học để giải bài tập mỗi một khi cần.

You May Also Like

About the Author: Dola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *