Bảng Tuần Hoàn Hóa Học của lớp 8, lớp 9, lớp 10 đầy đủ dễ hiểu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là công cụ quan trọng giúp người học biết được tính chất, vị trí của từng nguyên tố hóa học. Bài giảng giúp các em hiểu rõ hơn được cấu tạo và nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố vào bảng hệ thống tuần hoàn.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một cách thức liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng.

 

+ Các nguyên tố được trình diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô.

 

+ Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm phía dưới cùng.

 

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nốt Ruồi Ở Tai Trái hoặc Phải nói lên điều gì trong cuộc sống ?

Bảng tuần hòa hóa học các nguyên tốt

bang tuan hoan cac nguyen to hoa hoc

Đây là bố cục tổng quan bảng tuần hoàn 8 cột phổ thông nhất, được gọi là dạng thông thường hoặc dạng tiêu chuẩn, hoặc có khi gọi là dạng bảng dài để so với dạng bảng ngắn hay bảng kiểu Mendeleev, thường các nhóm từ 3 tới 12 bằng phương pháp gộp vào nhóm chính.

+ Bảng tuần hoàn rộng khác ở vị trí chứa đựng luôn cả họ lantan và họ actini, thay vì tách chúng khỏi phần thân chính của bảng. Bảng tuần hoàn mở rộng thì thêm các chu kì 8 và 9 chứa các nguyên tố xa hơn nhóm actini.

1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

 • Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)
 • Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì).
 • Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).

2. Kết cấu bảng tuần hoàn

Ô nguyên tố

 • Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố.
 • Số trật tự ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử của nguyên tố (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Máy giặt không ngắt nước, Nước cấp liên tục là hư cái gì ? Xem cách sửa

Chu kì

 • Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
 • Số trật tự chu kì = số lớp e.

Bảng tuần hoàn hiện có 7 chu kì được đánh số xuất phát điểm từ 1 đến 7:

 • Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ.
 • Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn.
 • Chu kì 7 chưa hoàn thành.

Nhóm nguyên tố

Nhóm nguyên tố là giao hội các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình e tương tự nhau do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành 1 cột.

Có 2 loại nhóm nguyên tố là nhóm A và nhóm B:

+ Nhóm A: gồm có các nguyên tố s và p. Số trật tự nhóm A = tổng số e lớp ngoài cùng

+ Nhóm B: gồm có các nguyên tố d và f có cấu hình e nguyên tử thì cùng tận ở dạng (n – 1)dxnsy:

 • Nếu (x + y) = 3 → 7 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y)B.
 • Nếu (x + y) = 8 → 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIIIB.
 • Nếu (x + y) > 10 thì nguyên tố thuộc nhóm (x + y – 10)B.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Người Sinh Năm 1993 Mệnh Gì ? Phù hợp với tuổi nào nhất ?

3. Cách đọc bảng tuần bảng tuần hoàn hóa học

cach hoc thuoc bang tuan hoan don gian nhat
cach hoc thuoc bang tuan hoan de dang

Nếu chỉ học Theo phong cách thông thường thì khi quên một nguyên tố vào đó các bạn sẽ không nhớ được những nguyên tố phía sau nó.

Hãy kết liên chúng lại với nhau thành những câu hoàn chỉnh để dễ dàng nhớ hơn. Chúng ta có thể tham khảo cách tại chỗ này:

Cách học như sau:

 1. Nhóm IA: Hai, Li, Nào, Không, Rót, Cà, Fê (H,Li,Na,K,Rb,Cs,Fr)
 2. Nhóm IIA: Banh, Mồm, Cá, Sấu, Bẻ, Răng (Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Ra)
 3. Nhóm IIIA: Bố, Ai, Gáy, Inh, Tai (B,Al,Ga,In,Tl)
 4. Nhóm IV: Chú, Sỉ, Gọi em, Sang nhắm, Phở bò (C,Si,Ge,Sn,Pb)
 5. Nhóm V: Nhà, Phương, Ăn, Sống, Bí (N,Phường,As,Sb,Bi)
 6. Nhóm VI: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò (O,S,Se,Te,Po)
 7. Nhóm VII: Phải, Chi, Bé, Yêu, Anh (F,Cl,Br,I,At)
 8. Nhóm VIII: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng (He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn)

Với những chia sẻ phía trên chúng tôi mong sẽ giúp được những bạn học bảng tuần hoàn hóa học các nguyên tố một cách dễ nhất không sợ nhầm lấn.

You May Also Like

About the Author: Dola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *