logo mobile hoaphuongdo

lienhequangcao

Kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp QL10: Tập trung giúp chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ

Sáng 8-2, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan (An Dương) đến cầu Nghìn (Vĩnh Bảo) theo hình thức BOT. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư dự án và Chủ tịch UBND các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo cùng dự.

 Chủ tịch UBND TP chỉ đạo trực tiếp ngoài hiện trường công tác GPMB thuộc huyện An Dương

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo trực tiếp ngoài hiện trường công tác GPMB thuộc huyện An Dương

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng): Đến thời điểm này công tác GPMB đạt 26,48/29,7 km (bằng 89%). Tuy nhiên thời gian gần đây, công tác GPMB bị chậm tiến độ đã đề ra trong buổi kiểm tra lần trước (13-12-2016), nhất là ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo đang còn tồn đọng khối lượng công việc lớn. Nguyên nhân là khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất.
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực địa, kiểm tra hồ sơ đất, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng kết luận giữ nguyên các nội dung chỉ đạo đã được nêu trong thông báo cuộc họp ngày 13-12-2016. Cụ thể, xem xét giải quyết kiến nghị của 78/377 trường hợp trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; 34/62 trường hợp thuộc huyện An Dương; 41 trường hợp thuộc huyện An Lão.

.

Đến ngày 7-2-2017, các trường hợp thuộc diện xem xét đã được giải quyết cụ thể, thấu đáo theo quy định pháp luật. Do đó, đồng chí  Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện liên quan thực hiện ngay quy trình quyết định cưỡng chế thu hồi đất đúng theo quy định. UBND TP tiếp tục đôn đốc địa phương, sẵn sàng xử lý người đứng đầu địa phương chậm trễ để giúp chủ đầu tư và nhà thầu có mặt bằng thi công, bảo đảm công trình phải hoàn thành vào thời điểm tháng 5-2017.

Theo Báo ANHP