logo mobile hoaphuongdo

lienhequangcao

Điện lăm le tăng giá

Dù khẳng định chưa hề có kế hoạch tăng giá điện nhưng các động thái của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho thấy điện khó tránh khỏi tăng giá trong năm 2016