logo mobile hoaphuongdo

lienhequangcao

Hơn 670 tỷ đồng xây dựng đường đến Nhà máy xi măng Hải Phòng

Theo Ban quản lý cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng, trên cơ sở đề nghị của UBND TP Hải Phòng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 20/01/2017, tại công văn số 95, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có ý kiến về việc phê duyệt chủ trương đầu tư sử dụng vốn dư ODA của dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn TP Hải Phòng giai đoạn 1 (ODA vốn vay Nhật Bản).

 

Con đường sẽ bảo đảm về năng lực vận chuyển rác thải tới Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng để phục vụ vận hành Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh sử dụng vốn dư ODA vốn vay Nhật Bản của dự án Thoát nước mưa, nước thải và xử lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1. Dự án cũng nhằm cải thiện điều kiện giao thông khu vực, bảo đảm về năng lực vận chuyển rác thải tới Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh cũng như năng lực vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng các dự án trong khu vực; kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp với quốc lộ 10 và thị trấn Minh Đức; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển thành phố Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2018 tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Hạn mức vốn 671,2 tỷ đồng, trong đó vốn ODA vay Nhật Bản 544,9 tỷ đồng từ nguồn vốn dư của dự án; vốn đối ứng của TP Hải Phòng là 126,3 tỷ đồng.

Theo Báo Xây Dựng