logo mobile hoaphuongdo

lienhequangcao

Chùa Song Mai và giai thoại của Trạng Trình

Chùa Song Mai nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng - điểm đến hấp dẫn khi bạn có dịp ghé thăm thành phố cảng Hải phòng.

Tương truyền, chùa Song Mai là nơi mà Nguyễn Bỉnh Khiêm thường đến lễ và đã từng trả lời sứ giả Chúa Trịnh, rằng: "Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản" (ý nói không nên thoán đoạt ngôi Vua nhà Lê).

Bên cạnh chùa là nhà thờ phu nhân Trạng Trình - bà Minh Nguyệt, người Đồ Sơn, có công cùng danh nhân lập nên chùa này. Hai công trình có kiến trúc thật đẹp, bên chùa Song Mai với những cột đá vuông, ngược lại ở đền thờ phu nhân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là hàng cột tròn. Trước sân là Thiên đài Song Mai tự tạo dựng vào năm 1700 thời vua Lê Hy Tông.

Trong cảnh vật ngày xuân, nhìn những đóa mai vàng trước sân chùa làm nhớ lại bài thơ của thiền sư Mãn Giác: “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”. Dịch thơ: Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua – sân trước – một cành mai.

hoaphuongdo.vn chuasongmai1

Tam quan vào Song Mai tự.

hoaphuongdo.vn chuasongmai2

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai3

Song Mai Tự.

hoaphuongdo.vn chuasongmai4

hoaphuongdo.vn chuasongmai5

Bên cạnh chùa là đền thờ Phu nhân Trạng Trình.

hoaphuongdo.vn chuasongmai6

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai7

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai8

Hàng cột đá vuông tròn chạm khắc rất đẹp của chùa Song Mai và đền thờ Phu nhân Trạng Trình.

hoaphuongdo.vn chuasongmai9

Chính điện chùa Song Mai.

hoaphuongdo.vn chuasongmai10

Điện thờ có tượng phu nhân Trạng Trình - bà Minh Nguyệt.

hoaphuongdo.vn chuasongmai11

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai12

Trước sân chùa là Thiên đài Song Mai tự tạo dựng vào năm 1700 thời vua Lê Hy Tông.

hoaphuongdo.vn chuasongmai13

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai14

 

hoaphuongdo.vn chuasongmai15

Sân chùa ngày xuân với hoa mai vàng trước sân.

Theo Dân Việt